Tutkimus ja kokoelmat

Tutkimusalueet

Raahen museon tutkimustoiminta keskittyy Raahen historian ja kulttuurihistorian tutkimukseen. Kulttuurihistoriassa painopisteinä ovat erityisesti henkilöhistoria, raahelaiset suvut, ruoka- ja tapakulttuuri sekä elinkeinohistoria. Tutkimusten kautta saatuja tuloksia välitämme näyttelyiden, julkaisujen, luentojen ja opastusten kautta.

Kokoelmat ja niiden muodostuminen

Raahen museon kokoelmat karttuvat pääasiallisesti lahjoitusten kautta. Lahjoituksessa esineen täysi omistus- ja hallintaoikeus luovutetaan museolle vastikkeetta. Lahjoituksista laaditaan aina lahjoitusasiakirja.

Lahjoituksen täyttyminen edellyttää, että museo ottaa lahjan vastaan; museo ei ole velvollinen ottamaan lahjoituksia vastaan. Lahjoituksen vastaanottamiseen ja kokoelmiin liittämiseen vaikuttavat:

 1. Soveltuvuus museon edustamaan alaan ja keruukohteisiin
  Raahen museon ensisijaiset keruukohteet ovat Raahen seudun historiaan sekä erityisesti merenkulkuun, teollisuushistoriaan ja sukellukseen liittyvät aineistot. Vastaan ei oteta aineistoa toimialan ja toimialueen ulkopuolelta tai museon kokoelmissa jo entuudestaan hyvin edustettua aineistoa.
 2. Historiallinen merkitys
  Esineen vastaanottamispäätöksen yhteydessä punnitaan, liittyykö esine johonkin merkittävään historialliseen tapahtumaan, ilmiöön tai henkilöön ja kertooko esine jotain olennaista ajastaan tai sen erilaisista ilmiöistä.
 3. Museoarvo eli esineen tietoarvo, oheis- ja kontekstitiedot
  Esineen museaalinen arvo on sidoksissa siitä saataviin oheis- ja kontekstitietoihin, joiden avulla se välittää tietoa ja tunnetta menneisyydestä. Siksi esineen vastaanottaminen ja liittäminen museon kokoelmiin edellyttää, että siitä on olemassa käyttö- ja taustatiedot.
  Museoarvo mitataan myös suhteessa kokoelmapolitiikkaan eli kokoelmien laajuuden, kattavuuden ja edustavuuden käsitteisiin.
 4. Esineen kunto
  Raahen museo ei ota vastaan rikkinäisiä esineitä. Esineen kuluneisuus tai käytön jäljet eivät kuitenkaan estä esineen ottamista kokoelmiin, ne voivat jopa kertoa oman osansa esineen historiasta.

Vastaanotettu lahjoitus

Kun vastaanottopäätös lahjoituksesta on tehty, täytetään lahjoittajan kanssa vastaanottolomake, jonka myötä esine siirtyy Raahen museon omistukseen ja siitä tulee museo-objekti. Raahen museo ei ota vastaan säilytyksiä tai tallennuksia, vaan ainoastaan lahjoituksia täysin omistusoikeuksin.

Museo voi harkintansa mukaan ottaa vastaan myös esineistöä, joka sijoitetaan käyttökokoelmaan. Käyttökokoelman materiaalia käytetään esimerkiksi työnäytöksissä ja opetustarkoituksissa.

Mikäli museo ei voi syystä tai toisesta ottaa vastaan lahjoituksena tarjottua aineistoa, pyritään kuitenkin neuvomaan ja ohjaamaan lahjoittajaa ottamaan yhteyttä tahoon, jonka tallennusvastuuseen kyseinen aineisto kuuluu.
 

Museon julkaisuluettelo

Leppälä, Inga 1997. Raahen vanhan kirkon veistokset (1655-1673) Raahen museolla. Raahe: Raahen museon julkaisuja (ei numeroa).

Sovelius-Sovio, Eero 1999. Ahto Aalloilla Ajavi. Raahelainen priki Ahto 1867-1897. Raahe: Raahen museon julkaisuja 9.

Snellman, Kai 1995. Raahen purjelaivat ja niiden päällystöt 1800-luvulla. Raahe: Raahen museon julkaisuja 8.

Snellman, Kai 1994. Purjelaivoilla isoisäni matkassa. Albert Herman Snellman 1828-1904. Raahe: Raahen museon julkaisuja 7.

Forss, Aulis & Nevala, Martti (toim.) 1992. Uusi ja välttämätön Kokki-Kirja maalle ja kaupungille, mutta erittäinkin Neito-naisille ja nuorille emännille, sisältävä 350 eri ruokalajin valmistusta Anna Bergströmiltä. Keittäjä. Raahe: Raahen museon julkaisuja 6.

Turunen, Eija 1990. Tuuliruusun teillä. Raahe: Raahen museon julkaisuja 5.

Turunen, Eija 1989. Raahen vanha tori. Taustaa Soveliuksen sukutalon tutkimukselle. Raahe: Raahen museon julkaisuja 4 (painos on loppunut).

Pelkonen, Eija 1988. Raahen museo-opas. Raahe: Raahen museon julkaisuja 3.

Norio, Onni & Lankia, Soili & Forss, Aulis 1981. Merilokki, Lännetär ja Tiira. Viimeiset Raahessa rakennetut purjelaivat. Raahe: Raahen museon julkaisuja 2.

Forss, Aulis & Jansson, Jari & Kukkonen, Eero 1981. Kuvia kokoelmista. Oulainen: Raahen museon julkaisuja 1.