Kouluja ja oppilaita

Kouluhistoriaa vuoden 1921 oppivelvollisuuteen asti

1600-luku

1620

Koko valtakuntaa koskeva koululaki. Laki vahvistetaan vuonna 1649 ja tunnetaan Kristiina-kuningattaren koulujärjestyksenä. Lain mukaan pedagogioissa tulee opettaa luku-, kirjoitus- ja laskutaidon alkeet.

1650-luku

Pedagogio eli lastenkoulu aloittaa toimintansa Raatihuoneen alakerran tiloissa viimeistään vuoteen 1653 mennessä.

1686

Kirkkolain mukaan kirkon tulee huolehtia katekismussaarnojen pitämisestä niiden kuulustelusta ja lukukokouksia eli lukukinkereistä. Esimerkiksi katekismussaarnoja pidetään Raahessa kuitenkin vielä 1700-luvun alkupuoliskolla epäsäännöllisesti ja harvoin.

1695

Pedagogiolle valmistuu uusi koulurakennus kirkon seutuville.

1700-luku

1700-luvun alkupuolisko

Lukkarinkoulut jo käynnissä Salon pitäjän eri osissa.

1750-luku

Pedagogiolle uusi kaksikerroksinen koulurakennus vanhan paikalle.

Ensimmäiset tiedot rippikoulujen järjestämisestä Raahe-Salon seurakunnassa.

1800- luku

1800-luvun kuluessa

Kaupungeissa pyhäkoulut ja sunnuntaikoulut. 1800-luku on myös kiertokoulujen aikaa.

Opetusta saattoi 1800-luvulla myös saada yksityisissä tyttökouluissa tai pikkulasten kouluissa eli ns. mamsellikouluissa.

1822

Oulun triviaalikoulu siirretään Oulun palon jälkeen Raaheen, jossa koulu toimii vuoteen 1826 asti.

1841

Alopaeus-koulut käyntiin Salon kappelissa ja Salon emäseurakunnassa heikoin tuloksin. Koulujen perustamisen taustalla on tuomari Alopauksen lahjoitus kouluopetuksen järjestämiseksi alueen köyhille ja kovaosaisille.

Uusi koulujärjestys: kaksiluokkainen ala-alkeiskoulu korvaa pedagogion. Näin myös Raahen pedagogiosta tulee Raahen ala-alkeiskoulu.

1841

Kisälleille ja oppipojille sekä yleensä kaupungin lapsille suunnattu yksityisvaroin perustettu sunnuntaikoulu aloittaa.

1844

Sofia Lybeckerin (om. Franzén) lahjoittaa äidiltään saamansa perinnön köyhemmän väestön tyttöjen koulua varten. Näin Lybeckerin tyttökoulu (pienten lasten koulu)saa alkunsa.

1859

Sofia Lybeckerin sisar Helen Bergbom lahjoittaa Lybeckerin köyhien tyttöjen koululle oman talon Reiponkadulta.

1864

Lupa muuttaa ala-alkeiskoulun opetuskieli kokonaan suomeksi.

1866

Kansakouluasetus. Asetuksen mukaan mm. kansakouluja tulee perustaa kaupunkeihin, jotta kaikki halukkaat 8-12- vuotiaat pääsevät kouluun.

1869

Salon emäseurakunnan (Pattijoen) ja Saloisten kappelin yhteinen koulu eli Savolahden kansakoulu perustetaan. Koulu aloittaa toimintansa 1.9.1870 ja on Oulun läänin ensimmäinen kansakoulu.

1872

 Raahen kaupunkiin perustetaan oma kansakoulu.

Kansakoulun perustamisen myötä Lybeckerin koulu muuttuu käsityökouluksi, jossa tosin edelleen opetetaan myös muitakin aineita.

1874

Raahen kansakoulun tiloiksi ostetaan Isontorin (nykyisen Pekkatorin) laidalla sijaitseva Friemanin talo.1875Ala-alkeiskoulujen tilalle tulevat reaalikoulut.1877Raahen reaalikoulu lakkautetaan heikon suosion vuoksi. Raahe on vuosina 1877-1884 ilman valtion ylläpitämää oppikoulua.

1880-luvulla

Yksityinen ruotsalainen tyttökoulu, fruntimmerskoulu perustetaan. Koulusta muodostuu myös poikaoppilaita ottava yhteiskoulu.

1882

Veljesten Johan ja Baltzar Fellmanin lahjoitusvarojen turvin perustettu Raahen Porvari –ja Kauppakoulu vihitään käyttöön.

1884

Maan reaalikoulut muutetaan alkeiskouluiksi. Tämä merkitsee sitä, että ilman oppikoulua olleessa Raahessa aloittaa toimintansa kaksiluokkainen alkeiskoulu.

1888

Pattijoen kansakoulu aloittaa toimintansa.

1895

Myös tyttöoppilaat ovat tervetulleita alkeiskouluun.

1896

Raahen perustetaan naisille suunnattu opettajaseminaari. Seminaarilla on oma harjoituskoulunsa, ns. mallikoulu.

1898

Saloisten kappelikunnan kansakoulu aloittaa Piehingissä,

1898

Salon emäseurakunnan kuntakokous päättä Korkian koulun rakentamisesta. Koulun toiminta lakkautetaan vuonna 1905.

1899

Seminaarin rakennukset valmistuvat Pitkäänkariin.

1900-luku

1903

Svenska småbarnsskola eli ruotsalainen valmistava koulu saa senaatilta virallisen luvan ja on toiminnassa 1930-luvun alkuvuosiin asti.

1908

Vanha koulurakennus tuhoutuu kirkon tulipalon yhteydessä ja alkeiskoulu toimii väliaikaistiloissa kunnes aloitta toimintansa uudessa koulutalossa 1.9.1912.

1910

Lapaluodolle oma kansakoulu, joka toimii aluksi A. Helaakosken talossa.

Ruotsinkielisen yhteiskoulun toiminta lakkautetaan 1910.

1912

Saloisten kirkonkylälle kansakoulu (Myllymäen koulu).

Arkkitehti Jac. Ahrenbergin suunnittelema uusi koulurakennus valmistuu alkeiskoulun käyttöön (nyk. Keskuskoulu).

1914

Maan kaikki alkeiskoulut muutetaan keskikouluiksi ja Raahen alkeiskoulusta tulee siis Raahen keskikoulu.

1911

Kopsan kansakoulu aloittaa ja oma koulutalo valmistuu vuonna 1917 Kopsankankaalle.

1915

Perustetaan Raahe keskikoulun jatkoluokat korvaamaan yliopistoon valmistavan koulun puutteen paikkakunnalla.

Ruotsalaiselle (valmistavalle) koululle oma rakennus (nyk. Palokunnankadulle).

1919Olkijoen koulun rakennukset valmistuvat ja koulu alkaa supistettuna (vuonna 1948 koulu muuttuu täydelliseksi kansakouluksi).1921

Yleinen oppivelvollisuus voimaan Suomessa. Oppivelvollisuuslaki tekee kaikki 7- 13-vuotiaat lapset oppivelvollisiksi.

 

-Miska Eilola