Kokoelmiin tutustuminen

Esinekokoelmiin tutustumista varten on hyvä sopia vierailusta etukäteen kokoelma-amanuenssin kanssa. Tutkittavan aineiston käytössä saattaa olla rajoituksia esimerkiksi aineiston kunnosta johtuen, minkä vuoksi esille ottamiseen täytyy varata jonkin verran aikaa.

Julkaisuja varten museo voi tilauksesta kuvata esineen. Tästä veloitetaan museon palveluhinnaston mukainen hinta. Lyhyisiin tietopalvelukysymyksiin, jotka eivät vaadi laajempaa tutkimusta, vastaamme korvauksetta.

Museoaineistojen lainaus

Lainaamme mahdollisuuksien mukaan muille ammatillisesti hoidetuille museoille kokoelmiin kuuluvia objekteja noudattaen museotyön ammattieettisiä sääntöjä. Lainaaja vastaa nouto- ja palautuskustannuksista sekä kohteen vakuuttamisesta. Esineitä voidaan tapauskohtaisen harkinnan jälkeen lainata myös tieteelliseen, tutkimukselliseen tai kasvatukselliseen käyttöön. Museoesineitä ei lainata yksityishenkilöille. Luvan lainaan myöntää kokoelma-amanuenssi. Lainasta tehdään kirjallinen sopimus ja lainalla on aina määräaika.