Kuvakokoelmat

Raahen museon kuvakokoelmat käsittävät noin 34 400 valokuvaa. Suurin osa kuvamateriaalista ajoittuu 1800-luvun lopulle ja 1900-luvun alkuun ja niihin vangittu monia hetkiä Raahen ja raahelaisten historiasta. Kokoelmassa erityisen hyvin edustettuina ovat henkilö- ja maisemakuvat. Suurimmat kuvakokonaisuudet ovat henkilökuvat, katu- ja maisemakuvat sekä suojeluskuntakuvat (myös Raahen ulkopuolelta). Museon kuva-arkisto on karttunut vuosien saatossa lähinnä yksityisten ja yhteisöjen lahjoituksin. Periaate on ollut sama kuin muussa museon tallennustyössä: museossa on keskitytty keräämään Raahen seutuun ja raahelaisiin liittyvää kuva-aineistoa. Kuvakokoelmia on digitoitu aktiivisesti vuodesta 2003 lähtien.

Raahen museon kuva-arkisto palvelee sekä tutkijoita että yksityishenkilöitä kuvia koskevissa kysymyksissä.

Kuvat toimitetaan asiakkaalle digitaalisessa muodossa joko sähköpostitse tai tallenteena. Raahen museo ei lainaa alkuperäisiä kuvia eikä negatiiveja, eikä tuota kokoelmistaan vedoksia tai duplikaatteja.

Skannaus/kuva 10 €.
Käyttöoikeusmaksu 30 €/kuva.

Käyttöoikeusmaksu peritään skannaus- ja tallennemaksujen lisäksi, mikäli kuvaa käytetään kaupallisessa tarkoituksessa, esim. mainoksessa, postikorttina, näyttelyissä tai kirjan kuvituksena. Käyttöoikeusmaksua ei peritä kuvien ei-kaupallisesta käytöstä esim. museo- ja opetustoiminnassa, opinnäytteissä, tieteellisissä julkaisuissa tai yksityiskäytössä. Maksua ei myöskään peritä, jos kuvaa käytetään Raahen tienoon paikallishistoriaa käsittelevässä teoksessa.

Kuvapalvelumaksuja ei peritä Raahen kaupungin hallintokunnilta eikä museon yhteistyökumppaneilta.