Toimitusehdot

Asiakkaalla on kuvaan kertakäyttöoikeus. Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää edelleen. Raahen museon ja valokuvaajan nimi on mainittava julkaistavan kuvan yhteydessä. Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta kuvaa käytettäessä.

Tekijä on velvollinen luovuttamaan korvauksetta Raahen museon kirjastoon tai arkistoon kappaleen julkaisua tai tallennetta, jonka laatimisessa on käytetty hyväksi museon kokoelmia.

Aineiston tilaaminen

Raahen museon kokoelma-aineistoon (valokuvat, arkisto, kokoelmatietokanta) pääsee tutustumaan täyttämällä aineistotilauslomakkeen. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa etukäteen verkossa tai paikan päällä museossa, ja se allekirjoitetaan paikan päällä ennen aineistojen käyttöä.

Tilattavan aineiston toimitusajasta sovitaan erikseen. Laajat tietopalvelupyynnöt ovat hinnaston mukaan maksullisia. Tilauksiin liittyvää neuvontaa saa sähköpostitse ja puhelimitse museon henkilökunnalta. Museon arkiston ja kuvakokoelman aineistoihin on mahdollista tutustua Kruununmakasiinin asiakaspalvelutiloissa (Merikatu 10, Raahe). Aineiston käytössä on noudatettava näitä käyttösääntöjä ja aineistokohtaisia ohjeita.

Kuva- ja kopiointipalvelut

Kopiointi, skannaus ja digikuvaus on mahdollista mikäli aineiston kuntoon, tietosuojaan, lainsäädäntöön, käyttörajoituksiin, muotoon tms. liittyvät rajoitukset eivät ole esteenä. Arkistoaineiston kopiointi- ja skannausmahdollisuutta voi tiedustella henkilökunnalta. Kopioista ja skannauksesta veloitetaan voimassaolevan palveluhinnaston mukaan. Skannaus ja kopiointi on sallittua vain Raahen museon laitteilla ja siitä on aina sovittava henkilökunnan kanssa. Kuvauksesta sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa. Salaman käyttö ei ole sallittua.

Raahen museon arkistoon ja kokoelmiin kuuluvista aineistoista on mahdollista tilata maksullisia jäljenteitä tai kuvatallenteita käyttöoikeuksineen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilaukset toimitetaan tilausehtojen ja sovittujen toimitusaikojen mukaisesti.

Käyttörajoitukset

Valtaosa arkiston, kuvakokoelmien ja esinekokoelmien aineistoista on vapaasti tutkittavissa. Aineistojen vapaata käyttöä voivat rajoittaa esimerkiksi lainsäädännön määrittelemä salassapitovelvollisuus, aineiston huono kunto tai se, että aineistoa ei ole järjestetty ja luetteloitu. Näillä aineiston käytön rajoituksilla pyritään turvaamaan aineistojen säilyminen.

Museon aineistoon on kiellettyä tehdä minkäänlaisia merkintöjä tai alleviivauksia. Aineiston päällä ei saa kirjoittaa eikä siihen saa liittää muistilappuja, paperiliittimiä eikä muutakaan siihen kuulumatonta. Aineistojen käyttöön liittyvissä ongelmissa tai havaittaessa aineistoon liittyviä puutteita kannattaa kääntyä henkilökunnan puoleen.