Purjelaivatyypit

Fregatti

kolmimastoinen alus, raakapurjeet kaikissa mastoissa

Parkki

 kolmimastoinen alus, takimmaisessa mastossa kahvelipurje

Priki

 kaksimastoinen alus, molemmissa mastoissa raakapurjeet, lisäksi takamastossa pieni kahvelipurje (samantapaisia ovat myös brigantiini ja ”nouvilaiva” eli snaupriki)

Kuunari

kaksi tai kolmimastoinen alus, jonka etumastossa on voinut olla kolme tai useampia raakapurjeita, usein kaikissa mastoissa kahvelipurjeet

Kaljaasi

pienempi kaksimastoinen alus (keulamasto pitempi), molemmissa mastoissa kahvelipurjeet (joskus keulamastossa raakapurje); huukarikaljaasi(Hukare-galeas)=avokantinen kaljaasi

Jähti(jahti), sluuppi, karavelli, vene

pienempiä, osaksi alunperin kaksimastoisia, sittemmin yksimastoisia katettuja, puolikatettuja tai avoimia aluksia